KNIŽNÁ EDÍCIA VUSS / VUSS EDITION

V sérii publikácií VÝTVARNÉ UMENIE SEVERNÉHO SLOVENSKA chceme upozorniť na výtvarnú tvorbu domácich umelcov a na kultúrny odkaz výtvarného umenia v tomto regióne Slovenska. V časoch preferencie komerčných tém hľadáme cestu pre informovanie o umeleckých dielach slovenských autorov, cestu k uchovaniu informácie o ich činnosti.
We want to draw attention to the artwork of domestic artists and to the cultural link of fine arts in this region of Slovakia in the series of publications FINE ARTS OF NORTHERN SLOVAKIA. In times of preference for commercial topics, we are looking for a way to inform about the works of Slovak authors, a way to keep information about their activities.

Kolekcia kníh Výtvarné umenie severného Slovenska v darčekovom balení. Balenie obsahuje / Collection of books Fine art of northern Slovakia in gift wrapping. The package includes: Vincent Hložník Život a dielo, Rozprávkový svet ilustrácie Mariána Čapku, Fotografické radovánky Ivana Köhlera, Princíp krajiny Gustáva Švábika - Macvejdu, František Hübel - (Ne)dokončené dielo, Fotohriechy Jaroslava Hulku, Vincent Hložník kresba a grafické impresie, Krehké vzťahy Daniely Krajčovej, Generácia 74 - spomienky, dokumenty, fotografie. Cena dohodou. Objednávky na / Orders at: 041 / 562 00 88 alebo email: va1@va1.sk


Fotoarchív Jaroslava Horečného.
Táto publikácia o fotografickom diele Jaroslava Horečného prináša prehľad jeho tvorby podľa jednotlivých období. Nad kapitolami jeho vývinu či období sa zamýšľajú kunsthistorici, výtvarníci, spisovatelia a publicisti. Počet strán 168, formát 21x21 cm.  
Cena 18 €


Vincent Hložník - listy, písomnosti, citáty, spomienky.
V knihe sú historické dokumenty, listy, písomnosti, citáty a spomienky Vincenta Hložníka a jeho spolupracovníkov. Knižka je doplnená aj o ukážky knižných ilustrácií Hložníka. Počet strán 144, formát 21x21 cm.  
Cena 15 €


Pavol Hammel - Farebná pošta.
Maľovanie sa pre Pavla Hammela stalo akousi meditáciou, keď sa necháva často viesť charakteristikou pesničkových dejov. Má vlastnú koncepciu a filozofiu, využíva silu vzájomného pôsobenia farieb, či už v premyslenom kontraste, alebo v harmonickom prepojení, využívajúc spojenia hudobných akordov a farebných tónov. Súčasťou knihy je hudobné CD Pavla Hammela.  Počet strán 136, formát 21x21 cm
Cena 22 €


Ľoboš Plešinger - Fotomosty.
Autor fotografického projektu FOTOMOSTY prepája – premosťuje historickú tvár mesta Žiliny so súčasným vzhľadom. Predstavuje divákovi nielen historické objekty a miesta, ale aj zmeny akými prešli v čase. Kniha je poznaním pre súčasníkov a zároveň odkazom pre budúce generácie. Obrazovú časť výborne dopĺňajú texty historika Petra Štánskeho.  Počet strán 120, formát 30 x 21,5 cm.

Cena publikácie v tvrdej väzbe je 24 €


Milan Krajčo - Zradné lásky.
Maliar, ale i sochár, vo svojich dielach často zobrazuje vlastné prežité príbehy, jeho tvorba je veľmi osobná a expresívna. Publikácia predstavuje autorove kresby, maľby, koláže, plastiky, sochy a objekty.  Počet strán 140, formát 21x21 cm.  
Cena 15 €

Reportáž z krstu knižky.


Krehké vzťahy Daniely Krajčovej. 
Daniela Krajčová je vo svojej tvorbe veľmi spontánna a slobodná, majstrovsky ovláda remeslo, jej diela však zostávajú pre diváka zrozumiteľné a dýchajú prirodzenosťou. Počet strán 116, formát 21x21 cm.
Cena 15 €


Vincent Hložník kresba a grafické impresie. 
O kresbe hovorí Vincent Hložník ako o potrebe, bez ktorej sa nevie zaobísť. Celá jeho tvorba je ňou prepletená ako zlatou niťou a je dušou jeho tvorby. Počet strán 100, formát 21x21 cm.
Cena 15 €


Fotohriechy Jaroslava Hulku.
Publikácia o tvorbe fotografa, výtvarníka a trochu aj básnika Jaroslava Hulku podáva súhrnnú informáciu o jeho diele a pôsobení v regióne severného Slovenska. Počet strán 120, formát 21x21 cm.
Cena 15 €


František Hübel - (Ne)dokončené dielo. 
Autor sa venoval knižnej ilustrácii, grafike, kresbe, maľbe a monumentálnej tvorbe. Prešiel viacerými vývinovými etapami – od realizmu k čistej geometrickej abstrakcii a vyhranenou farebnosťou. Počet strán 64, formát 21x21 cm.
Cena 10 €


Jaroslav Horečný - Čičmianske domy, publikácia k fotografickému projektuGrafiku čičmianskych domov vnímame paušálne, na prvý pohľad sa zdajú všetky rovnaké. Pozor, každý je iný, to ukazuje autor na sérii fotografických objektov, kde každý predstavuje jeden čičmiansky dom. Kniha obsahuje príbeh k realizácii projektu a ukazuje prácu fotografa s detailom, ktorý tvorí dominantnú úlohu vo výtvarnom zobrazení.
Počet strán 56, formát 21x21 cm. Objednávka, email: horecny@va1.sk
Cena 8 €


Andrej Barčík - katalóg k výstave v PGU Žilina 2013.
Maliar, kresliar, grafik, rodák zo Žiliny. Je spoluzakladateľ výtvarnej Skupiny Mikuláša Galandu. Jeho dielo hovorí jasnou rečou, jeho prejav jeden z najslobodnejších v našej kultúre konca 20. storočia. 
Počet strán 20, formát 21x21 cm.
Cena 5 €


Fotografické radovánky Ivana Köhlera.
Fotograf, jazzový nadšenec, nezastaviteľný rozprávač Ivan Köhler predstavuje hlavné témy svojej fotografickej tvorby - Zátišia, Fašiangy, Masky a strašiaci, Jazz, Erotické sny africké, Hovnografie ... Publikáciu zostavil z archívu textov a fotografií Jaroslav Horečný. Počet strán 172, formát 21x21 cm.
Cena 18 €


Rozprávkový svet ilustrácie Mariána Čapku.
Kniha o diele a životeznámeho ilustrátora a tvorcu poštových známok žijúceho v Žiline. Čapkove knižné ilustrácie majú nezameniteľný rukopis, sú zrozumiteľné a plné fantázie, blízke detskému svetu.
Počet strán 140, formát 21x21 cm.
Cena 16 €


Stano Mikovčák - Kovové sny.
Tvorba Stana Mikovčáka vyrastá z drsnej krásy rodných Kysúc. Jeho objekty, kombinujúce drevo, kov a iné materály, sa vyznačujú veľkou bezprostrednosťou a úprimnosťou.
Počet strán 36, formát 21x21 cm.
Brožúru možno získať u autora: mikovcak.stano@centrum.sk
Cena 7 €


Vincent Hložník, život a dielo.
výtvarníka jedinečného významu pre vývoj slovenského moderného výtvarného umenia. Publikované diela možno vidieť v stálej expozícii výtvarníka v Považskej galérii umenia v Žiline.
Počet strán 140, lepená väzba, formát 21x21 cm.
Cena 16 €


Jaroslav Horečný – Fotografické kompozície I, výber z tvorby autorav 70. a 80. rokoch 20. storočia a Fotografické kompozície II, výber z tvorby v rokoch 1992-2005, vystavovaných v priestoroch Villy Nečas v Žiline v rokoch 2007 až 2010. Počet strán 16, formát 21x21 cm.
Cena 5 €


Gustáv Švábik – Macvejda, katalóg k výstave v PGU Žilina 2013.
Oddaný obdivovateľ prírody, jeho tvorba je prežitou výpoveďou, osobným svedectvom. Jeho sochárske či kresliarske krajiny nesú silnú emóciu, precítenie a pokoru. Pravdivý a úprimný výraz diel vzbuduje pocit, že ich dávno poznáme. Počet strán 20, formát 21x21 cm.
Cena 5 €


Andrej Barčík – posledné obrazy z ateliéru, výber z tvorby autora, člena Skupiny Mikuláša Galandu, zo 70. a 80. rokov 20. storočia vystavovaných v priestoroch Villy Nečas v Žiline v rokoch 2007 až 2009. Počet strán 20, formát 21x21 cm.
Cena 5 €


Marek Ryboň - RED IDENTITY
"Uctievanie materiálu", odtlačok, prach, pigment, obraz, identita - autor akoby pupočnou šnúrou prepojený tvorbou a vlastnou identitou. Marek Ryboň žije a tvorí v Žiline v ateliéri na Moyzesovej ulici.
Počet strán 12, formát 21x21 cm.
Cena 4 €


Jozef Mundier - Sochy. 
Dielo sochára Jozefa Mundiera je potrebné chápať ako výraz jeho vzťahu k prostrediu, s ktorým sú späté jeho rodové korene, ako originálny prejav prúdu súčasného umenia spätý s tradíciou výtvarnej moderny. Počet strán 40, lepená väzba, formát 21x21 cm.
Cena 7 €


Princíp krajiny Gustáva Švábika - Macvejdu, kniha o diele a živote jedného z mála „ateliérových“ umelcov, sochára, žijúceho v Čadci, ktorého diela sa stretávajú s pozitívnym hodnotením odborníkov aj širokej verejnosti doma aj v zahraničí. Počet strán 150, brožovaná väzba, formát 21x21 cm.
Publikácia obsahuje CD s knihou vo formáte PDF v piatich jazykoch.
Cena 18 €


Generácia ´74, spomienky, dokumenty, fotografie o fotografickej skupine pôsobiacej v Žiline v 70-tych rokoch 20-teho storocia v zložení V. Bača, S. Hatala, J. Hulka, J. Horečný, J. Schramek.
Počet strán 116, brožovaná väzba, formát 21x21 cm.
Cena 10 €