KNIŽNÁ NOVINKA: Jozef Moravčík - Prvá vláda širokej koalície, nádej pre SlovenskoZborník zo spomienok a úvah vlády 1994. Publikácia popisuje zápas proti zneužívaniu politickej moci v systéme založenom na slobodných voľbách. Poobzretie späť na celé obdobie existencie nášho štátu svedčí, že niečo sa podarilo dosiahnuť. Najväčšie výzvy sú však stále pred nami. Námety na zamyslenie čitateľ nájde aj v tejto knihe.  Počet strán 260, formát A5.
Cena knihy je 13,95 €. Môžete objednať cez náš e-shop.


Vitajte na stránke tvorivého združenia, ktorá vystupuje pod názvom VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1. členovia združenia:
Jaroslav Horečný / fotografia, grafika, marketing a marketingová komunikácia  / photo, graphics, marketing and marketing communication
Jaromír Moškoř / operátor grafických programov prepress  / operator for pre-press of graphics programs
Róbert Paluška / operátor pre signmaking, digitálnu tlač a web dizajn  / operator for signmaking, digital press and web design
Spolupracujeme s množstvom ďalších špecialistov podľa potreby. Každá úloha je iná ako ostatné - to je náročné a zároveň príťažlivé...

Welcome to the page of our creative group, which acts under the style of VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1 (GRAFIC DESIGN STUDIO A1).
We co-operate with the great number of other experts and producers according to the needs and tasks, which we shall realise, because each one of them is new and different from others. This is always challenging and simultaneously attractive, pleasant and exciting task...