Vydali sme novú knižnú publikáciu - TJ Tatran Bytčica 100 rokov futbalu.  Publikácia mapuje činnosť futbalového klubu TJ Tatran Bytčica od jeho vzniku v roku 1924 až po súčasnosť.
Najúspešnejší futbalisti klubu TJ Tatran Bytčica
Futbaloví odchovanci, ktorí hrali 1. ligu: Gustáv Bánovec, Jaroslav Mužík, Jaroslav Mintál, Anton Mintál, Juraj Mintál, Marek Mintál, Michal Drahno, Róbert Repkovský.Vitajte na stránke tvorivého združenia, ktorá vystupuje pod názvom VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1. členovia združenia:
Jaroslav Horečný / fotografia, grafika, marketing a marketingová komunikácia  / photo, graphics, marketing and marketing communication
Jaromír Moškoř / operátor grafických programov prepress  / operator for pre-press of graphics programs
Róbert Paluška / operátor pre signmaking, digitálnu tlač a web dizajn  / operator for signmaking, digital press and web design
Spolupracujeme s množstvom ďalších špecialistov podľa potreby. Každá úloha je iná ako ostatné - to je náročné a zároveň príťažlivé...

Welcome to the page of our creative group, which acts under the style of VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1 (GRAFIC DESIGN STUDIO A1).
We co-operate with the great number of other experts and producers according to the needs and tasks, which we shall realise, because each one of them is new and different from others. This is always challenging and simultaneously attractive, pleasant and exciting task...