UČEBNICE CD/DVD / CD/DVD FOR STUDENT'S BOOKS

Vážení riaditelia základných škôl, gymnázií, učitelia výtvarnej výchovy, pedagogickí pracovníci,
dovoľujeme si Vás informovať o vydaní doplnkového DVD k učebniciam VÝTVARNEJ VÝCHOVY pre 1., 2. a 5. ročník ZŠ a CD k učebniciam UMENIE A KULTÚRA pre 1., 2. a 3. ročník gymnázií podľa ponuky uvedenej nižšie.


Objednanie DVD a CD k učebniciam. Poštovné: do 0,5 kg: 3,30 €, do 1 kg: 4,10  €


K učebnici Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií je spracované CD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky z filmov a hudobných diel, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah CD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena CD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Objednávky zasielajte na emailovú adresu: va1@va1.sk alebo tovar objednajte cez e-shop.


K učebnici Výtvarná výchova pre 5. ročník základných škôl je spracované DVD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky výtvarných diel, práce žiakov, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah DVD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena DVD je 14,31 € s DPH plus poštovné .

Objednávky zasielajte na emailovú adresu: va1@va1.sk alebo tovar objednajte cez e-shop.


K učebnici Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl je spracované DVD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky výtvarných diel, práce žiakov, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah DVD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena DVD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Objednávky zasielajte na emailovú adresu: va1@va1.sk alebo tovar objednajte cez e-shop.


K učebnici Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl je spracované DVD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky výtvarných diel, práce žiakov, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah DVD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena DVD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Objednávky zasielajte na emailovú adresu: va1@va1.sk alebo tovar objednajte cez e-shop.


K učebnici Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií je spracované CD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky z filmov a hudobných diel, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah CD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena CD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Objednávky zasielajte na emailovú adresu: va1@va1.sk alebo tovar objednajte cez e-shop.


K učebnici Umenie a kultúra pre 1. ročník gymnázií je spracované CD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky z filmov a hudobných diel, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah CD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena CD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Objednávky zasielajte na emailovú adresu: va1@va1.sk alebo tovar objednajte cez e-shop.


Upozornenie: 
CD a DVD zasielame na dobierku s priloženou faktúrou. 
Na CD a DVD sa vzťahuje autorský zákon.

Poštovné:
do 0,5 kg: 3,30
do 1 kg: 4,10