Fotohriechy Jaroslava Hulku

€15.00

Publikácia o tvorbe fotografa, výtvarníka a trochu aj básnika Jaroslava Hulku podáva súhrnnú informáciu o jeho diele a pôsobení v regióne severného Slovenska. Počet strán 120, formát 21x21 cm.

Poštovné:
do 0,5 kg: 3,30
do 1 kg: 4,10
do 2 kg: 4,80