DVD Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl

€14.31

K učebnici Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl je spracované DVD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky výtvarných diel, práce žiakov, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah DVD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena DVD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Poštovné:
do 0,5 kg: 3,30
do 1 kg: 4,10