CD Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií

€14.31

K učebnici Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií je spracované CD, na ktorom sa nachádza rozšírené učivo, ukážky z filmov a hudobných diel, rozširujúce texty a ďalšie materiály.
Obsah CD slúži pre vyučujúcich a žiakov na rozšírenie a ilustrovanie učiva obsiahnutého v textovej časti učebnice.

Cena CD je 14,31 € s DPH plus poštovné.

Poštovné:
do 0,5 kg: 3,30
do 1 kg: 4,10