GALÉRIA F / GALLERY F

Galéria F je malá galéria v meste Žilina, ktorá sa chce prednostne venovať prezentácii výtvarnej fotografie. Fotografia ako umenie stále nemá na Slovensku rovnocenné postavenie s inými výtvarnými technikami. Vo svete sa fotografia vníma ako jedna z techník výtvarného umenia a tento trend chceme priblížiť aj návštevníkom galérie.