GALÉRIA F / GALLERY F

Galéria F je malá galéria v meste Žilina, ktorá sa chce prednostne venovať prezentácii výtvarnej fotografie. Fotografia ako umenie stále nemá na Slovensku rovnocenné postavenie s inými výtvarnými technikami. Vo svete sa fotografia vníma ako jedna z techník výtvarného umenia a tento trend chceme priblížiť aj návštevníkom galérie.
Gallery F is a small gallery in the city of Zilina, which wants to give preference to the presentation of art photography. Photography as art still does not have an equivalent position in Slovakia with other art techniques. In the world, photography is perceived as one of the fine arts artists and we want to bring this trend closer to visitors to the gallery.