VYDAVATEĽSKÉ ČINNOSTI / PUBLISHING

Naše vydavateľské aktivity sú zamerané nielen komerčne. Podieľame sa aj na projektoch, ktoré potrebujú podporu.
Our publishing activities are oriented not only in a commercial sphere. We also participate on projects which require the sponsorship.

KNIHY, BROŽÚRY / BOOKS, BOOKLETS
Vydávame knižné tituly z rôznych oblastí - od učebníc z oblasti dopravy, logistiky a zasielateľstva, publikácií o regionálnom športe, až po publikácie z oblasti slovenských dejín a politológie.
We have published several book titles from the various fields - from the textbooks about the transport, logistics and forwarding sphere, regional sport publications, up to the Slovak history and politics publications.


FIREMNÉ NOVINY / COMPANY PAPERS
Účinne podporujú plnenie marketingových plánov firiem a organizácií, podporujú zviditeľnenie značky a udržanie pozornosti klientov.
Today there are more and more reasons for publishing of company's newspapers and magazines. They support effectively the fulfilment of marketing plans of companies and organisations, together with the marking's visualisation and the preservation of clients' attention. They create the space for commercial and non-commercial co-operation with surroundings.


KALENDÁRE CALENDARS
Snažíme sa tu uplatniť zaujímavú fotografiu a grafiku. Sú to minidiáre, závesné plánovacie kalendáre a obrazové fotografické kalendáre.
The calendar programme is our annual closing object of work activity. We try to apply here the interesting photographs and graphics. The calendars consist of mini-diaries, hanging planning calendars and picture photographic calendars.