FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY

Dobrá fotografia nahradí celé strany textu. Ak potrebujete ilustrovať svoje reklamné materiály alebo výstavné priestory bez fotografie to nepôjde.
Ponúkame Vám celú škálu možností na spoluprácu v oblasti fotografie:
High-quality photo always substitutes the whole text pages. If you want to illustrate your advertising materials or exhibition rooms, it won't simply go without photo. We offer you the whole scale of possibilities for our co-operation within the photograph field:

360° PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA /  360° PRODUCT PHOTOGRAPHY
S 360° fotografiami zobrazíte povrch objektu realistickým spôsobom. Zákazník si môže prehliadať produkt ako v katalógu, navyše môže produktom otáčať a priblížiť si jeho detail. Po kliknutí na obrázok sa zobrazí prezentácia s ovládacími prvkami.
With 360 ° photos, you can see the subject's surface in a realistic way. The customer can browse the products as in the catalog, in addition they can rotate the product and zoom in on its details. Clicking on the image will show a slideshow with controls.


ATELIÉROVÁ FOTOGRAFIA / STUDIO POTOGRAPH
V ateliéri so zábleskovým zariadením a rôznymi pozadiami a ďalšími možnosťami nasnímame Vaše výrobky, alebo zábery pre ilustráciu Vašej činnosti. REPRODUKCIE plošných predlôh s možnosťou RETUŠE a FAREBNÝCH ÚPRAV. SCANOVANIE z negatívov, diapozitívov a plošných odrazových predlôh.
In our studio with the flash equipment and different backgrounds and other possibilities we shoot your products, or shots for illustration of your activities. In classic or digital way - according to the situation's needs, so the result will be as best as it is possible.


UŽITÁ VÝTVARNÁ FOTOGRAFIA / ARTISTIC PHOTOGRAPHY
Na obálke Vášho katalógu by mala byť estetická fotografia, aj Váš interíér môže ozdobiť hodnotná fotografia, či už to je v práci alebo doma.
Pozrite sa aj do našej GALÉRIE či sa Vám niečo nehodí.
There should be an artistic photograph on the cover of your catalogue; your interior can be decorated with valuable photo not only at your work but also at your home. See also our GALLERY if there is something, what you like.